Mašininio vertimo įvaldymas: rašykite išmaniai, sutaupykite daug

Translation

Šiais laikais, kai turinio yra labai daug, svarbu rasti būdų, kaip sumažinti vertimo išlaidas. Vertimo paslaugų kainą gali lemti tokie veiksniai kaip žodžių skaičius, laiko apribojimai ir lokalizavimo procesai.

Mašininis vertimas stipriai palengvina procesą, ypač verčiant techninius dokumentus ir elektroninės prekybos turinį, pvz., produktų aprašymus, be to, padeda sutaupyti nemažai lėšų jūsų verslui.

Norint užtikrinti, kad išverstas tekstas būtų tikslus, sklandus ir lengvai skaitomas, labai svarbu sukurti mašininiam vertimui optimizuotą turinį. Šiame vadove pateikiame pagrindines strategijas, kaip patobulinti tekstą ir užtikrinti aukščiausios kokybės vertimo rezultatus.

Pasirinkite anglų kalbą kaip pirminę kalbą

Jeigu pasirenkate, kad pirminis tekstas būtų anglų kalba, tuomet turėsite daug privalumų, ypač jeigu planuosite versti jį į kelias kalbas. Anglų kalba, kuri taip pat laikoma tarptautine verslo kalba, turi aukštos kokybės vertimo modelius, nes ji buvo nuodugniai ištirta ir išplėtota.

Be to, yra sukaupta daug anglų kalbos dvikalbių ir lygiagrečių mokymo duomenų, o tai labai prisideda rengiant patikimas vertimo sistemas. Taip pat, anglų kalba yra jungiamoji kalba daugeliui kalbų porų, todėl dar labiau padidėja vertimo tikslumas ir patikimumas.

Atkreipkite dėmesį į formatavimą ir segmentavimą

Laikykitės įprastinio formatavimo ir neįterpkite svarbios informacijos į paveikslėlius ar netekstinius elementus, nes mašininis vertimas šiuo metu negali aptikti į tokį turinį įterpto teksto. Pernelyg dažnas teksto paryškinimas, kursyvo, pabraukimo naudojimas ar kiti stilistiniai teksto pakeitimai gali suklaidinti mašininio vertimo sistemas.

Dar viena sritis, kurioje labai svarbu laikytis nuoseklumo, yra skyryba. Pavyzdžiui, kabutes reikia rašyti vienodai. Žmogaus akis gali pastebėti skyrybos klaidas, tačiau mašininis vertimas labai priklauso nuo teisingos skyrybos, kad nustatytų sakinio struktūrą ir prasmę. Pavyzdžiui, užuot rakiniu būdu kūrę punktus, naudokite automatiškai generuojamus punktus.

Mašininiame vertime venkite eilučių lūžio, kad išlaikytumėte pirminio teksto vientisumą ir užtikrintumėte tikslų vertimą. Eilučių lūžiai gali sutrikdyti sakinio struktūrą ir kontekstą, todėl vertimas gali būti neteisingas.

Venkite rašybos klaidų

Tai paprasta, tačiau labai svarbi taisyklė. Apskritai mašininis vertimas negali tiksliai išversti klaidingai parašyto žodžio. Todėl visada kruopščiai koreguokite tekstą prieš pradėdami jį versti.

Apsvarstykite internacionalizacijos galimybę

Internacionalizacija – tai procesas, kurio metu turinys kuriamas taip, kad būtų pritaikytas įvairioms kultūroms, kalboms ir regionams. Kurdami tekstą turėkite omenyje pasaulinę auditoriją ir venkite turinio, kuris gali būti būdingas tik tam tikram regionui ar kultūrai.

DI vertimas

Taip pat verčiau naudokite lyčiai neutralią kalbą. Tai gali supaprastinti vertimą ir padėti išvengti galimų klaidingų interpretacijų. Nepamirškite atkreipti dėmesį į teksto toną, nes daugelyje kalbų vartojami tiek oficialūs, tiek neoficialūs tonai.

Naudokite kontroliuojamą kalbą

Kontroliuojama kalba – tai rašymo metodika, kurią taikant naudojama supaprastinta kalbos versija, kas apima ribotą gramatiką ir ribotą žodyną. Tai veiksmingas įrankis aiškiam ir glaustam turiniui, kurį mašininio vertimo programa gali lengvai išversti ir interpretuoti.

Šis metodas ypač naudingas kuriant mokomąjį turinį, kai svarbiausia yra tikslumas. Kontroliuojama kalba sumažina dviprasmiškumą ir užkerta kelią galimoms klaidingoms interpretacijoms.

Be to, taip taupomi ištekliai, nes supaprastinamas vertimo procesas, be to, užtikrinama, kad turinys būtų prieinamas asmenims, turintiems kognityvinių sutrikimų arba tiems, kurie sunkiai supranta sudėtingesnę kalbą.

Atminkite, kad kontroliuojamos kalbos vartojimas gali netikti visais atvejais. Kūrybinėse srityse, pavyzdžiui, literatūros, meno ar rinkodaros, gali prireikti lankstesnio kalbos modelio, leidžiančio naudoti idiomatines išraiškas ir emocinį rezonansą.

Laikykitės terminų nuoseklumo ir sukurkite žodynėlį

Rašant mašininiam vertimui skirtą turinį, svarbu naudoti nuoseklią terminologiją. Mašininis vertimas remiasi šablonais ir asociacijomis tarp žodžių, todėl to paties termino sinonimų ar variantų naudojimas gali sutrikdyti šį procesą ir vertimai gali būti nenuoseklūs.

Nustatydami aiškų ir nuoseklų konkrečių sąvokų terminų rinkinį ir vienodai juos taikydami visame tekste, galite padidinti išversto teksto tikslumą ir nuoseklumą.

Atsargiai elkitės su santrumpomis ir akronimais

Mašininis vertimas dažnai susiduria su sutrumpinimų ir akronimų apdorojimo sunkumais. Jei santrumpa neturi oficialaus vertimo, geriausia palikti originalo formą. Geriausia būtų naudoti visą pavadinimą arba jį pilnai nurodyti tik pirmą kartą nepamirštant skliausteliuose pateikti santrumpos ar akronimo. Tai gali padėti vertimo sistemai geriau suprasti tekstą.

Atkreipkite dėmesį į sakinio ilgį

Mašininiam vertimui taip pat gali būti sunku apdoroti pernelyg ilgus ar sudėtingus sakinius. Viename sakinyje stenkitės pateikti tik vieną mintį, kad išvengtumėte nesusipratimų. Taip pat reikėtų kiek įmanoma vengti perteklinio jungtukų ir daugiskaitos vartojimo. Kita vertus, mašininis vertimas gali nepajėgti tiksliai išversti labai trumpų sakinių (maždaug septynių žodžių ar mažiau), nes tokiais atvejais gali nepakakti konteksto.

Venkite rašyti sakinius didžiosiomis raidėmis

Rašydami pilnus sakinius laikykitės priimtų mažųjų ir didžiųjų raidžių vartojimo taisyklių. Nerašykite sakinio visomis didžiosiomis raidėmis. Mašininis vertimas yra mažiau tikslus, kai tekstas rašomas didžiosiomis raidėmis, ir gali duoti keistų ir nenumatytų rezultatų. Todėl labai svarbu laikytis numatytųjų didžiųjų raidžių rašymo taisyklių, kad būtų užtikrintas optimalus vertimas.

Vietoje specialių ženklų ar simbolių naudokite pilnus žodžius

Mašininio vertimo programoms taip pat gali būti sunku suprasti ženklus ar simbolius, kurie nėra įprasti tikslinėje kalboje, todėl vietoj jų reikėtų vartoti simbolį atitinkantį žodį.

Pavyzdžiui, kai kuriose tikslinėse kalbose ampersandas (&) gali būti nevartojamas, todėl, norint gauti tikslesnius vertimo rezultatus, reikėtų vartoti jungtuką „ir“.

Mašininis vertimas

Aiškiai vartokite įvardžius

Pasirūpinkite, kad būtų aišku, apie kokius įvardžius kalbama, nes dviprasmiškos nuorodos gali sukelti nesklandumų.

Naudokite veikiamąją rūšį

Veikiamoji rūšis leidžia mašininiam vertimui lengviau susidoroti su tekstu ir sumažina galimus neaiškumus bei dviprasmiškumus. Taip originalo tekstas tampa nuoseklesnis, tad vertimo tekstas taip pat būna sklandesnis ir tikslesnis.

Venkite klišių, šnekamosios kalbos frazių ir kultūrinių nuorodų

Turinyje venkite klišių, šnekamosios kalbos frazių ir kultūrinių nuorodų, nes pernelyg idiomatiškas žodžių vartojimas gali būti klaidingai išverstas ir (arba) suklaidinti tarptautinius naudotojus.

Vengdami tokios kalbos užtikrinsite kultūriškai neutralų ir visuotinai suprantamą turinį.

Reaguokite ir prisitaikykite

Kalba nuolat tobulėja, todėl turėtų keistis ir jūsų požiūris į mašininį vertimą. Reguliariai peržiūrėkite ir prireikus atnaujinkite vertimo strategijas.

Turėkite omenyje, kad mašininis vertimas gali ir neperteikti visų originalaus teksto niuansų. Todėl labai svarbu išsikelti teisingus lūkesčius. Vadovaudamiesi šiomis gairėmis sukursite aiškesnį, lengviau skaitomą ir visiems suprantamą turinį.

Taip pat žr.

SUSISIEKITE SU MUMIS, NEKANTRAUJAME SU JUMIS PABENDRAUTI

Įrašykite savo el. pašto adresą, pridėkite reikiamus failus ir pateikite užklausą. Lauksime jūsų užklausų.